Kerjasama dengan agen Jepang untuk lapangan kerja baru

Workshop: GCSE Japanese Culture ShopWorkshop: GCSE Japanese Culture ShopWorkshop: GCSE Japanese Culture ShopWorkshop: GCSE Japanese Culture ShopWorkshop: GCSE Japanese Culture Shop Workshop: GCSE Japanese Culture ShopWorkshop: GCSE Japanese Culture Shop

Workshop: GCSE Japanese Culture ShopWorkshop: GCSE Japanese Culture ShopWorkshop: GCSE Japanese Culture Shop Workshop: GCSE Japanese Culture ShopWorkshop: GCSE Japanese Culture ShopWorkshop: GCSE Japanese Culture ShopWorkshop: GCSE Japanese Culture Shop

Workshop: GCSE Japanese Culture ShopWorkshop: GCSE Japanese Culture ShopWorkshop: GCSE Japanese Culture ShopWorkshop: GCSE Japanese Culture ShopWorkshop: GCSE Japanese Culture Shop'